As principais actividades desenvolvidas neste centro son as de carácter lúdico-recreativo:

  • Bailes tradicionais.
  • Ceas aniversario.
  • Participación nos actos que se levan a cabo na cidade de Coronel Dorrego a través da Municipalidade ou da Casa da Cultura.